Supervision af medarbejdere - Midt Jylland, Silkeborg

Supervision

Supervisionssamtaler?

Ordet supervision kommer fra USA og er aldrig blevet oversat til dansk. Man kan dele ordet op i super, som betyder over, og vision, som betyder et syn. Som ordet næsten antyder, handler det om at have et særligt godt overblik.

Supervision er en samtale tilrettelagt og styret på en sådan måde, at den enkelte medarbejder får hjælp til at skabe sig et bedre overblik over sin arbejdssituation. Medarbejderen der modtager supervision, gennemgår en læringsproces, der er kendetegnet ved

Supervision

  •  at være støttende og udviklende.
  •  at have den faglige udvikling som mål.
  •  at inddrage de faglige og personlige ressourcer.
  •  at være procesorienteret.