Få en stresskonsulent ud på arbejdspladsen - Krop og Helhed.dk

Få en stresskonsulent ud på arbejdspladsen

Arbejdsbetinget stress kan:

  • Mindske medarbejderens evne til at udføre arbejdet på en fagligt forsvarlig og hensigtsmæssig måde
  • Øge risikoen for, at medarbejderen overser vigtige informationer eller begår fejl
  • Hæmme ny indlæring og skabe en negativ indlæringsspiral hos medarbejderen

Stress er når de indre og ydre krav ikke er samstemmende eller når mennesket ikke længere oplever at havde evner til at skabe kontrol, men der i stedet opstår en uoverkommelighedsfølelse.

Arbejdsbetinget stress kan løses gennem undervisningen i kropsbevidsthed hvor medarbejderen lære at håndtere den stressede situation. Gennem nogle øvelser som f.eks. afspænding, meditation, kropslig – afgrænsning og åndedrætsøvelser lære medarbejderen at håndtere stress. Og blive i stand til at vælge en mere hensigtsmæssig måde at handle på, i stressede situationer.

Stress håndtering

Stress håndtering