Ergonom, Ergonomi vejledning - Silkeborg og Midtjylland

Ergonomi

Vejledning i Ergonomi

Ergonomi

Ergonomisk rådgivning handler om at indrette og anvende arbejdspladsen, så arbejdsstillinger og bevægelser ikke slider unødvendigt på kroppen, og at medarbejderne lærer sig gode arbejdsvaner, hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser i løbet af en arbejdsdag. Vejledning er baseret på en analyse af arbejdspladsen og den enkelte medarbejders arbejdsstilling.

Min erfaring er at jeg i et samarbejde med medarbejderne kan finde gode arbejdsvaner og mere hensigtsmæssige arbejdsstillinger og instruere i fysiskeøvelser der aflaster den enkelte medarbejder.