Arbejdsmiljøkonsulent, Få et Godt Psykisk Arbejdsmiljø, Midtjylland og Silkeborg

Arbejdsmiljø

Få et Sundt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er et samspil mellem de relationer, påvirkninger og vilkår, som mennesket arbejder under.

Menneskets forudsætninger for at håndtere stress er at sanse og erkende stress påvirkningen.

I takt med de senere års øgede krav til os alle, er der kommet mere og mere fokus på det psykiske arbejdsmiljøs betydning. På arbejdspladsen er der i de senere år kommet focus på forebyggelse og sundhedsfremme, og arbejdsmiljøets indflydelse på medarbejdernes fysiske og psykiske sundhedstilstand.

Derfor tilbyder klinikken behandling, rådgivning og undervisning til alle medarbejdere i private og offentlige virksomheder

Psykomotorisk terapeut Brian Andersen har de erfaringer og kompetencer der kræves hvis virksomheden ønsker stresshåndtering, ergonomi, arbejdsmiljø-rådgivning, supervision eller medarbejdersamtaler.

Undersøgelser har vist, at vellykket sundhedsformidling og rådgivning er afhængig af, om folk får mulighed for at bearbejde og personligt forholde sig til den viden, de bliver præsenteret for. Og den største effekt opnås når der benyttes en pædagogiskmetode hvor man tager udgangspunkt i medarbejdergruppens egne erfaringer (Kurt Lewin).