Undersøgelse viser ... - Krop og Helhed.dk

Undersøgelse viser …

En undersøgelse fra Rigshospitalet i 2012 viser klare tegn på, at psykomotorik er effektivt til at reducere stress. Forskeren bag undersøgelsen tror, at psykomotorisk behandling har et stort potentiale og vil godt have flere undersøgelser.

Effekten af psykomotorik – tidligere afspændingspædagogik – har ikke hidtil været underkastet et skarpt videnskabeligt blik, til trods for, at psykomotorikuddannelsen er en SU-godkendt professionsbacheloruddannelse. Nu viser en undersøgelse for første gang herhjemme nogle tendenser, som bekræfter, hvad undervisere og branchefolk længe har erfaret.

I forbindelse med en undersøgelse af Mindfulness – et populært koncept til at håndtere stress – har forskere fra Rigshospitalet brugt psykomotorik som sammenligningsgrundlag. Og resultaterne for psykomotorik er gode, fortæller den primære forsker bag undersøgelsen Christian Gaden Jensen, psykolog og Ph.d.-studerende på Neurobiologisk forskningsenhed ved Rigshospitalet.

”Klare tendenser peger på, at psykomotorik kan reducere stress, og at det har en række andre gavnlige effekter. Eksempelvis er det også godt til at reorientere opmærksomheden mod nuet,” fortæller forskeren. ”Jeg er meget optimistisk med hensyn til potentialet i psykomotorik og ser gerne flere undersøgelser af behandlingsformen,” forstætter han.

Som udgangspunkt for undersøgelsen af både Mindfulness og psykomotorik har forskerne brugt et standardiseret 8-ugers program, hvor deltagerne modtog 2,5 timers ugentlig træning og derudover øvede i hjemmet 45 minutter dagligt. Desuden har man brugt en kontrolgruppe. Undersøgelsen offentliggøres snart i det ansete tidsskrift Journal of Experimental Psychology – General.

Bekræfter erfaringer

Underviser og adjunkt på en af landets to uddannelser til psykomotorisk terapeut Mads Folmer Jensen, Professionshøjskolen UCC Nordsjælland, er glad for undersøgelsens resultater, som bekræfter de erfaringer, han og hans kolleger har gjort sig gennem mange år.

”Det er positivt, at der nu er en videnskabelig undersøgelse, der peger i retning af, at psykomotorik kan reducere stress. Inden for faget har vi gode erfaringer med at bruge behandlingsformen til at reducere stress og til at fokusere på nuet ,” siger Mads Folmer Jensen.

”Vi hjælper mennesker til at bliver mere sansende og til at være mere i nuet. Når man er stresset, er tankerne og opmærksomheden hele tiden rettet mod ydre ting f.eks. arbejdet, det som skal ske i morgen, eller ting som man ikke har nået. Vi hjælper klienten til at komme tilbage til sig selv og sanse sig selv her og nu. Vores erfaringer fra praksis er, at folk oplever, at den psykomotoriske behandling hjælper dem med at håndtere stressen ved, at de lærer at kende forskel på sansningen af sig selv her og nu og tankerne og bekymringerne om, hvad der skal ske i morgen,” fortsætter Mads Folmer Jensen.

Kilde: ucc.dk