Stressbehandling, stresshåndtering og rekreation | Kropoghelhed.dk

Stressbehandling

Brian Andersen - StressbehandlingOplever du, at de stress symptomer som du har, er så belastene, at de tiltrækker sig din eller dine omgivelsers fulde opmærksomhed og påvirker det dit familieliv, dit arbejdsliv og sociale liv? Så er der hjælp at få her. Psykomotorisk stressbehandling er effektiv når du har brug for øjeblikkelig lindring af smerter og fysisk ubehag.

Gennem et stressbehandlingsforløb lærer du at afspænde kroppen. Det nedsætter hjernens aktiviteter, musklerne afspændes, kropstemperaturen falder, hjertet slår langsommere og blodtrykket sænkes. Det giver dig ny energi, klarhed i tankerne og et bedre humør. Og overskud til igen at reflektere over din livssituation.

Fysiologisk sker der det, at kroppen får hvile, tid til rekreation og nervesystemet afbalanceres. Din opmærksomhed på kroppen og dens signaler øges og giver dig større kontakt til dig selv. For eksempel vil du igen kunne sige fra overfor stressfremkaldende situationer. Denne ændring i hverdagen vil i sig selv virke stressreducerende, da krop og psyke ikke får samme belastning som før, og så udløses stressreaktionen ikke.

Læs mine 5 Tips til en travl hverdag.

Under et stressbehandlingsforløb indgår der flere elementer:

 • Manuel behandling der ved hjælp af blide stræk, tryk og rolige greb, regulere spændingsbalancen og afbalancere nervesystemet
 • Træning i afspænding og visualisering
 • Samtale om oplevelser, reaktionsmønstre og handlemuligheder
 • Instruktion i øvelser

De fleste oplever ændringer og lærer at mærke og forstå kroppens signaler efter ca. 8-10 behandlinger. Behandlingen varer en time og foregår på en briks eller på gulvet, hvor du har dit sædvanlige tøj på.

Stress

Stress opstår når du vedvarende eller gentagende gange konfronteres med belastende situationer, som ubevidst pirrer kroppens stress-reaktion, og kroppens opladede muskelenergi ikke bliver brugt. Så får din krop ikke udløsning for de mobiliserede muskelkræfter, så stress-reaktionen får opfyldt sin funktion. Det vil sige, at muskelspændingen bliver hængende i kroppen, og det er her, hvor det blive ubehageligt eller skadeligt. For så vil kroppen gøre opmærksom på stressen, og det viser sig oftest ved følgende symptomer.

Fysiske symptomer:

 • Muskelspændinger
 • Snurrende og følelsesløshed i arme og hænder
 • Hjertebanken
 • Brystsmerter
 • Svimmelhed
 • Overfladisk vejrtrækning
 • Hovedpine
 • Mavesmerter
 • Forhøjet blodtryk
 • Nedsat smerte- og træthedstærskel

Psykiske symptomer:

 • Irritation
 • Tankemylder
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Ulyst
 • Angst
 • Depression
 • Frustration
 • Forvirring

Adfærdsmæssige symptomer:

 • Søvnbesvær
 • Vrede
 • Ubeslutsomhed
 • Lav selvfølelse
 • Øget brug af stimulanser
 • Ubeslutsomhed
 • Øget sygefravær

Læs om mine 5 Tips til en travl hverdag.

Har du oplevet eller mærket disse symptomer, kan du altid kontakte mig her.