Piskesmæld, Whiplash, Behandling af Piskesmæld - Silkeborg, Midtjylland

Piskesmæld

Piskesmæld behandling Silkeborg

Den psykomotoriske behandling er effektiv når symptomer som nakkesmerter, muskelspændinger og spændings – hovedpine udvikles efter en piskesmældsskade. Gennem et behandlingsforløb lærer du at afspænde og muskelspændingerne løsnes. Kroppen får hvile, tid til rekreation, og nervesystemet afbalanceres.

En piskesmældsskade opstår oftest efter en påkørsel bagfra, hvor hovedet kastes voldsomt frem og tilbage. Symptomer kan opstå med det samme, men oftest viser de sig over de følgende dage til uger og er tilstedet i måneder til år. Symptomerne kan variere fra person til person, men nedenfor nævnes de hyppigste.

Nakkesmerter er det hyppigste symptom. Smerterne udløses i starten fra det beskadigede væv, og senere som følge af muskelopspændinger. Smerterne kan vare lang tid, også efter skaden er helet. Dette skyldes, at langvarige smerter kan udløse øget følsomhed i nerverne og dermed lavere smertetærskel.

Muskelopspændinger
I selve ulykkesøjeblikket, hvor hovedet kastes frem og tilbage, vil nervereflekserne gøre alt hvad der er muligt for at forhindre de faretruende bevægelser ved at spænde op i nakkens og halsens muskulatur. Muskelopspændingen er en beskyttelsesmekanisme der i selve ulykkesøjeblikket forsøger at afværge læsioner i halshvirvelsøjlen, ledbånd og sener.

Muskelopspændinger kan være meget kraftige og kan give smerter i selve musklerne, men også i de tilhørende sener og deres tilhæftninger på knoglerne. De kraftige nakkespændinger udløser ofte spændingshovedpine.

Udover nakkesmerter og hovedpine kan de overspændte muskler bevirke en oplevelse af stivhed i nakken, med indskrænket bevægelighed. Endvidere kan de forårsage øresusen, svimmelhed og balanceforstyrrelser.

Musklerne i nakke og skuldre kan blive meget hårde og vil kunne trykke og påvirke de nervebaner, som ligger mellem muskelfibrene. Dette tryk kan være årsag til smerter, snurrende og følelsesforstyrrelser i arme og hænder.

Psykiske følgevirkninger kan forekomme ved langvarige symptomer efter en piskesmældsskade. De viser sig ved nedsat koncentration, svækket opmærksomhed, forringet hukommelse og nedsat trætheds-tærskel.

I cirka halvdelen af tilfældene klinger muskelspændingerne og tilhørende smerter og gener ud af sig selv, men i enkelte tilfælde vil spændingerne vare ved. Så selvom faren er overstået, kan du opleve symptomer som spændingshovedpine, nakkesmerter og spændinger i muskulaturen. Men hvis musklerne behandles med stor nænsomhed gennem udspænding og blide stræk kan det få spændingerne til at løsne op.

Under et behandlingsforløbet indgår der flere elementer:

    • Manuel behandling der ved hjælp af blide stræk, tryk og rolige greb, regulere spændingbalancen og afbalancere nervesystemet.
    • Træning i afspænding og visualisering
    • Samtale om oplevelser, reaktionmønstre og handlemuligheder
    • Instruktion i øvelser