Angst behandling af panikangst, eksamensangst og socialangst.

Angst behandling

Afspænding og angst behandling har vist sig at kunne nedsætte angstsymptomer og har en positiv virkning på f.eks. eksamensangst, panikangst og socialangst. Angst behandlingen dæmper dit stressniveau og de psykiske symptomer som nervøsitet og uro.

Angst er tit styret af tankerne. Sagt med andre ord, angsten opstår i hovedet. Tankerne sætter gang i kropslige reaktioner, fordi hovedet ikke kan vurdere om der er sandhed i det tænkte eller ej. Igennem afspændingsbehandlingerne lærer du at kende forskel på hvornår dine kropslige reaktioner er angstrelaterede og hvornår der er en reel fare.

Angst kan være invaliderende og efterhånden blive så belastende, at du ikke længere kan leve et normalt liv. Din verden bliver langsomt mindre og mindre, og du ændrer adfærd. Du tør måske ikke længere gå på arbejde eller bevæge dig uden for dit hjem, eller du må stoppe midt i din uddannelse (undgåelsesadfærd).

Du lærer at tyde din krops signaler og optrænes i evnen til at føre opmærksomheden ned i kroppen og væk fra tankemyldret i hovedet som et angstanfald tit er styret af. Dit fokus bliver flyttet væk fra de invaliderende tanker, som sætter gang i kropslige reaktioner som f.eks. muskelspændinger der tit følger et angstanfald. Du vil lære at afspænde dine muskler og opnå et lavere spændingsniveau i kroppen.

Har du symptomer på angst og har brug for angst behandling, kan du kontakte mig her.